Privatumo politika

Jūsų asmens duomenų saugumas mums yra svarbus, todėl atsakingai tuo rūpinamės. Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame išsamią informaciją apie tai, kaip mes UAB „Kvapai verslui“ (toliau – mes) tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis mūsų svetainėje www. kvapairenginiams.lt (toliau – Svetainė) bei naudojantis mūsų paslaugomis.

Gerbdami Jūsų privatumą mes:

– Jūsų asmens duomenis tvarkome laikantis galiojančių asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų.

– Pateikiame Jums išsamią, skaidrią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

– Imamės protingų atsargumo priemonių, kad Jūsų duomenys netaptų prieinami tokios teisės neturintiems asmenims.

– Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome šioje Privatumo politikoje aiškiai nurodytais tikslais, tokia apimtimi ir laikotarpiu, kuris reikalingas šiems tikslams pasiekti. Duomenų nenaudojame jokiais kitais tikslais, kurie būtų nesuderinami su nurodytais šioje Privatumo politikoje.

Atidžiai perskaitykite Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi Svetainėje ar per ją pateikdami duomenis, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis Privatumo politikoje. Jei Privatumo politikoje išdėstytos sąlygos jums nepriimtinos, neturėtumėte naudotis Svetaine ir neteikti per ją savo asmens duomenų.

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Trečiųjų asmenų duomenis galite mums teikti tik tų asmenų sutikimu arba turėdami kitą teisėtą pagrindą juos perduoti.

Kas yra renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, kurią mes renkame apie fizinį asmenį, kuri leidžia nustatyti to asmens tapatybę.

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti Jūsų asmens duomenis, kuriuos:

– Jūs mums pateikiate užpildydami užklausų formos, sudarydami paslaugų sutartį, bendraudami elektroniniu paštu, telefonu, per socialinius tinklus, komunikacijai naudojamas programas ar kitais būdais;
– surenkame automatiniu būdu per sukuriamą bei registruojamą techninę informaciją, Jums naudojantis Svetaine, arba kurie surenkami, kai Jūs sutinkate, kad svetainėje būtų naudojami slapukai;
– gauname iš trečiųjų šalių.

Kas mes esame?

Asmens duomenų valdytoja – UAB „Kvapai verslui“, įmonės kodas 302624001, registruotas buveinės adresas Aitvarų g. 26, LT-08400 Vilnius, Lietuvos Respublika.
Su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@kvapaiverslui.lt arba telefonu +370 686 66710.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

Slapukų naudojimas. Interneto svetainės veikimo funkcionalumo, efektyvumo, saugumo, analitiniais tikslais bei siekiant tikslinio rinkodaros orientavimo, tvarkome slapukų pagalba surenkamus asmens duomenis.

Mūsų Svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės lankytojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų svetainės lankytojų ir gauti informaciją apie Jūsų naudojimąsi Svetaine. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti Jūsų galimybę patogiai naršyti svetainėje. Slapukų surinkta informacija naudojama srautų analizei, paslaugų, turinio pritaikymui konkretiems tikslams, Jūsų pasirinkimų, saugumo užtikrinimui.

Naudojimosi mūsų Svetaine duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, trukmę, dažnumą.
Būtini slapukai yra saugomi Jūsų naršyklėje, nes jie yra būtini pagrindinėms svetainės funkcijoms veikti. Tai slapukai, užtikrinantys pagrindines svetainės funkcijas ir saugumo ypatybes. Būtinųjų slapukų duomenys renkami teisėtų interesų pagrindu.

Užklausų, gautų per Svetainę, elektroniniu paštu, socialinių tinklų paskyrose ar telefonu administravimo ir komunikacijos su Jumis palaikymo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, socialinių tinklų slapyvardį, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, komunikacijos turinį, informaciją apie susijusią įmonę, pareigas, kitus duomenis, kuriuos nurodo besikreipiantis asmuo.

Duomenys renkami teisėtų interesų pagrindu.
Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi 12 mėnesių nuo paskutinės komunikacijos dienos, o gavus skundą – iki ginčas yra galutinai išspręstas.

Sutarčių su klientais sudarymo ir vykdymo, buhalterinės apskaitos, mokesčių ar dokumentų archyvavimo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, socialinių tinklų slapyvardžius, telefono ryšio numerį, informaciją apie paslaugą (pvz.: paslaugos pavadinimas, data), banko sąskaitos duomenis, informaciją apie mokėjimą, informaciją apie susijusią įmonę, Jūsų pareigas, kitus apskaitai būtinus duomenis. Kai paslaugas perka fizinis asmuo, gali būti tvarkomi gimimo datos duomenys, individualios veiklos pažymėjimo, verslo liudijimo numeris.

Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir/ar teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo pagrindu.
Duomenys naudojami visą sutarties vykdymo laikotarpį ir saugomi dar 10 metų pagal teisės aktų reikalavimus. Jei duomenys gaunami, bet sutartis nesudaroma, jie sunaikinami per 12 mėnesių nuo paskutinės komunikacijos dienos.

Siekiant suteikti internetinių svetainių kūrimo, SEO, internetinių svetainių dizaino UX/UI ir kitas susijusias paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, gim. datą, el. pašto adresą, telefono ryšio numerį, gyvenamąją vietą (adresas), nuotraukas, įrašus su fiksuotu atvaizdu, balsu, kitu turiniu, socialinių tinklų slapyvardžius, informaciją apie pasirinktą paslaugą, pareigas bei visą informaciją, susijusią su teikiamomis paslaugomis, kurią Jūs pateikiate pats ir (arba) mes gauname iš kitų šaltinių.

Prašome Jūsų paslaugų teikimo metu, neteikti perteklinių ir ypač jautrių asmens duomenų. Mes tikslingai tokių duomenų nerenkame ir netvarkome. Jei teikiate kitų asmenų asmens duomenis (pvz. nuotraukas, vaizdo įrašus, vardą, pavardę, kontaktinius duomenis), atsakomybę, kad jūs turite teisę tokiam duomenų naudojimui ir perdavimui, prisiimate Jūs.
Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo arba sutikimo pagrindu.
Šiuo tikslu duomenys naudojami paslaugų teikimo laikotarpiu ir 12 mėn. po jų pabaigos.

Veiklos viešinimo ir reklamos tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, jūsų nuotrauką, jūsų atsiliepimo apie mus turinį. Duomenys renkami ir naudojami siekiant gauti atsiliepimus apie suteiktą paslaugą arba tiesiog pasitelkiant asmenis siekiant pristatyti visuomenei mūsų veiklą ir pritraukti naujų klientų.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys naudojami tik su Jūsų sutikimu.
Asmens duomenys naudojami ir tvarkomi, kol asmuo atšaukia sutikimą.

Teisių užtikrinimo ir gynimo tikslu. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikoje, kai tai yra būtina užtikrinti ir/ar ginti teisinius reikalavimus, juos tvarkyti būtina pagal privalomas teisines prievoles ar saugumo reikalavimus.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu.

Kam gali būti perduoti Jūsų duomenys?

Mes saugome Jūsų duomenų privatumą, todėl Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims teikiame tik aiškiu duomenų teikimo tikslu ir tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga tiems tikslams pasiekti. Pasitelkti subjektai veikia kaip duomenų tvarkytojai ir turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina.

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pvz. teikentiems buhalterinės apskaitos, teisines paslaugas). Iš tokių paslaugų teikėjų mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Renkamės patikimus subrangovus, kurie imasi tinkamų organizacinių ir techninių priemonių saugumą asmens duomenų saugumui užtikrinti.

Duomenis taip pat galime perduoti valstybės institucijoms, kai atskleisti duomenis mus įpareigoja teisės aktai arba turime juos panaudoti, kad apsaugotume gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.
Mes stengiamės naudotis Lietuvoje ir Europos ekonominėje erdvėje įsisteigusių paslaugų teikėjų paslaugomis, o tais atvejais, kai nurodyti paslaugų teikėjai įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, mes imamės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome; reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis; reikalauti sunaikinti asmens duomenis; nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, reikalauti sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Kur kreiptis dėl informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ar dėl teisių pažeidimo?

Jei norite sužinoti ar / ir kokius Jūsų duomenis mes tvarkome, arba jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. paštu info@kvapaiverslui.lt arba paštu UAB „Kvapai verslui“, Aitvarų g. 26, LT-08400 Vilnius, ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad kilus abejonėms dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti asmens dokumento.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: www.vdai.lrv.lt.

Kaip keičiama privatumo politika?

Mes galime bet kada atnaujinti Privatumo politiką. Privatumo politika peržiūrima periodiškai ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

Atnaujinimo data: 2023-05-02

Scroll to Top